„Клима – 85” ЕООД се занимава с цялостно изграждане на ел.инсталции и КИП и А по проект зададен от клиента.Разполагаме със сервизна група за отстраняване на авари.