Профилактика на климатична Сплит система до 18 000 BTU- 40 лв.